Zapraszamy do kontaktu : +48 534 654 200     rollokids@rollokids.pl - DARMOWA DOSTAWA OD 399zł !

Polityka zwrotów i reklamacji

Odstąpienie od umowy

Każdy konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Można od niej odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wypełniając formularz, który należy pobrać TUTAJ.

Wypełniony formularz prosimy wysłać na nasz adres e-mail: rollokids@rollokids.pl lub dołączyć do zwracanej paczki.

Termin 14 dni liczy się od dnia dostarczenia produktu do konsumenta.

Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie sklepu

Reklamacje

Każdy klient ma prawo do reklamacji zakupionego towaru, w sytuacji gdy okaże się on wadliwy z tytułu rękojmi. Reklamację najlepiej złożyć wypełniając formularz, który należy pobrać TUTAJ.

Wypełniony formularz prosimy wysłać na nasz adres e-mail: rollokids@rollokids.pl lub dołączyć do zwracanej paczki.

W formularzu należy zawrzeć:

     1. Opis wady,

     2. Okoliczności i datę jej wystąpienia,

     3. Dane klienta składającego reklamację,

     4. Formę rekompensaty za wadliwy produkt. 

Rekompensata za wadliwy produkt może przybrać postać:

     a) wymiany rzeczy na wolną od wad,

     b) usunięcia wady,

lub kupujący może wnioskować o:

     a) obniżenie ceny,

     b) odstąpienie od umowy - w razie wady istotnej.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas formularza reklamacyjnego.

0